• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Bài báo

bv4w 12.06.2018

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, SINH THÁI CỦA HOÀNG LIÊN Ô RÔ (Mahonia nepalensis DC.), BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia Jack.) Ở LÂM ĐỒNG

Nguyễn Thành Mến 1, Hoàng Thanh Trƣờng 1,
Huỳnh Thị Mỹ Trang 2, Nguyễn Đặng Thông 2
1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
2 Đại học Đà Lạt
Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC.) và Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) là 2 loài cây dược liệu giá trị phân bố tự nhiên tại Lâm Đồng. Hoàng liên Ô rô ưa sáng và ẩm, phân bố chủ yếu ở TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Thường mọc ở sườn đồi ven các khe suối ẩm, dưới tán rừng Thông 3 lá và rừng hỗn giao cây lá ...
logo 12.06.2018

PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG THÍCH ỨNG, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Nguyễn Thành Mến, Huỳnh Thị Kiều Trinh
Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

Ngày nay, khi mức độ suy thoái của các hệ sinh thái tự nhiên do hoạt động của con người diễn ra mạnh mẽ thì thảm họa do biến đổi khí hậu cũng ngày càng tăng. Hệ sinh thái rừng - bộ phận quan trọng của hệ sinh thái tự nhiên trên qui mô toàn cầu đã và đang bị suy thoái với tốc độ báo động, kéo theo các tài nguyên động vật, thực vật bị suy giảm, nghèo kiệt nhanh chóng, tính ...
bv3w 12.06.2018

VỊ TRÍ PHÂN LOẠI CÁC CHI Gigantochloa, Oxytenanthera VÀ Pseudoxytenanthera Ở VIỆT NAM

Hoàng Thanh Trƣờng1, Nguyễn Hoàng Nghĩa2, Trần Văn Tiến3
1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
3 Đại học Đà Lạt

Vị trí phân loại của các chi Gigantochloa Kurz ex Munro, Oxytenanthera Munro và Pseudoxytenanthera Soderstrom & Ellis ở Việt Nam được xem xét và nghiên cứu. Dựa trên các mẫu thu được, mẫu vật lưu giữ ở Bảo tàng thực vật và từ các bản mô tả gốc, so sánh đối chiếu với các hệ thống phân loại tre hiện nay cho thấy, ...
bv2w 12.06.2018

Cochinchinochloa (Gramineae: Bambusoideae-Bambusineae), a new bamboo genus endemic to Braian mountain, southern Vietnam

H.N. Nguyen1*, V.T. Tran1*, T.T. Hoang1

Abstract A clambering bamboo endemic to Braian mountain, southern Vietnam represents a new monotypic endemic genus, Cochinchinochloa H.N.Nguyen & V.T.Tran (Gramineae: Bambusoideae-Bambusinae), 

which is described and illustrated. Its culm nodes and the nodes of leafy branches exhibit a thick swollen patella, and in the reproductive state this taxon bears pseudospikelets having two perfect florets, with an longated rachilla internode between the perfect florets, a rachilla extension bearing an imperfect floret at maturity, a narrowly 2-keeled palea with a distinct abaxial groove, three lodicules, six stamens, free filaments, a glabrous ovary with a long style and three ...
bv1w 12.06.2018

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY THÔNG ĐỎ (Taxus wallichiana Zucc) VÀ THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet)

Lê Hồng Én 1, Nguyễn Thanh Nguyên 1, Lê Hải 2
1 Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Viện KHLN Việt Nam
2 Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

 

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY THÔNG ĐỎ (Taxus wallichiana Zucc) VÀ THÔNG CARIBÊ (Pinus caribaea Morelet) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM BỔ SUNG POLYMER HẤP THỤ NƯỚC CHẾ TẠO BẰNG CÔNG NGHỆ BỨC XẠ

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệ u năng của polymer hấp thụ nước (SAP) đến khả năng lưu giữ nước trong đất để ...

Online: 1
Hôm nay: 102
Tuần này: 512
Tổng lượt truy cập: 00057287